Jakkoliv je zřejmé, že internet je fenoménem této doby, stromy ho evidentně provozují, co les tato planeta pamatuje.