Moje jarní cesta v dubnu roku 2014 do Japonska započala asi rok před tím. Na jedné procházce se mě mamka zeptala: Co bys chtěla k těm svým kulatinám, Denisko? A co třeba Japonsko?