Zřídka se spoléháme na náš přirozený imunitní systém, i tak stále podporovaný prefabrikovanými vitamíny, různými výživovými doplňky...