Před 30 jsme začali, po 52 letech okupace (napřed fašistické a poté komunistické), svobodně dýchat a budovat smysluplnější existence...