V knize DigiDetox najdete pojmenování a popis velkého problému, který se na nás na všechny valí obrovskou silou. Tím problémem je závislost na digitálních technologiích, sociálních sítích a všeho co s tím souvisí.