Popojeli jsme zcela prázdnou tramvají z Malostranské k Písecké bráně. Tam se nachází nový, zajímavý památník - vějíř hraběnky Chotkové...