Je nejenom dobré, přínosné a užitečné nemít zbytečné věci. To samé platí i o činnostech. Každý z nás má něco, co ví, že se musí udělat, ale opravdu to nesnášíte.