Je jen málo těžších otázek. Jsem přesvědčená o tom, že lidé, kteří se takovými úvahami nezaobírají, to mají svým způsobem v životě jednodušší.