Popojeli jsme zcela prázdnou tramvají z Malostranské k Písecké bráně. Tam se nachází nový, zajímavý památník – vějíř hraběnky Chotkové…