Vážení návštěvníci a blogeři

Vítejte. Jsme opravdu rádi, že projevujete zájem o náš web. Vážíme si každého přispěvovatele či člověka neváhajícího komentovat. Abychom předešli jakýmkoli nedorozuměním, žádáme o dodržování jednoduchých pravidel:



  • K ostatním účastníkům se chováme s respektem a zdvořile

  • Nepoužíváme vulgární, či jinak urážlivé výrazy (maximálně v rozsahu děl Járy Cimrmana)
  • Dodržujeme zákony České republiky
  • Respektujeme menšiny
  • Respektujeme většinu

To, že má někdo odlišný názor neznamená, že je hlupák. Má jen odlišný názor. Napište mu to, polemizujte s ním, nesouhlaste s ním. Dodržujte při tom prosím výše uvedená pravidla.



Upozorňujeme, že příspěvky či komentáře, které s pravidly nebudou v souladu, nebudou publikovány.