Při vší úctě k bílým plášťům a s omluvou všem, kterých se to netýká a berou svoje lékařské povolání jako službu lidem, poslání, neodpustím...