Možná je to tím, že jsem také matka. Matka syna. Vymodleného, jediného, jedinečného, tak jako my všichni jsme.  Představa...