Žádný sebedokonalejší způsob distanční výuky nemůže nahradit a nenahradí off-line výuku ve škole. Dítě se každým okamžikem stráveným...