Důsledky odmítnutí Marshallova plánu neseme dodnes. Tehdy jsme byli přinuceni ho odmítnout a tím jsme byli odsouzeni k desetiletím...