Meditace je zklidnění mysli a těla. Uvědomění si sebe sama. Zklidnění dechu, srovnání si myšlenek. Oproštění se od myšlenek. Uzavření...