Vždycky, když odněkud přijedu, jako by ve mně ještě pár dní bydlel duch toho místa. A vždycky sama sobě slibuju, že ještě za tepla...