Původně bylo možné se mezi Východním a Západním Berlínem volně pohybovat. Lidé z východu pracovali na západě a naopak. Problém ...