Je například dokázáno, že samotným napsáním připomínky na lísteček blbníček si jí minimálně z 25 % vrýváte do paměti. A také si tím...