Co můžeme říci o vodě? Má několik skupenství. Dá se vyjádřit chemickým vzorcem. Je bez chutě a zápachu. Tvoří většinu naší planety.